Monday, 18 August 2014

Employers' Association proposals are a threat to social model - Żminijietna

Żminijietna - Voice of the Left said that the proposals by the Malta Employers' Association with respect to Cost of Living Adjustments (COLA), sick leave entitlements and similar measures are a threat to the social model in existence in Malta.

"Throughout the years Malta's working class achieved various rights which have contributed to Malta's social model. Though there is much to be done to improve this model, the Maltese Government should refuse the regressive proposals by the Malta Employers' Association, which want Malta to adopt proposals which will only increase inequality, precariousness and hardship on workers".

"Basic social rights such as sick leave should not be subject to authoritarian policing of workers. The COLA mechanism was a historic compromise which, if anything should be improved to guarantee a better standard of living to workers. The COLA mechanism was one reason amongst others why Malta is not experiencing a meltdown of workers' conditions as is the case elsewhere in Southern Europe".

"Żminijietna - Voice of the Left endorses the position of GWU on this issue, and we welcome the statement by the Minister of Finance Edward Scicluna that confirms that reform in COLA requires MCESD approval. We also reiterate our proposals for an increase in the minimum wage, a more progressive tax system as stronger measures against tax evasion. These will help ensure more sustainable public finance, a better quality of life for workers, and increased purchasing power within the economy".

Press Release 13/8/14

Friday, 8 August 2014

"White Rocks development should not deprive public of open spaces" - Żminijietna


Żminijietna - Voice of the Left appealed to the Government to ensure that the regeneration of White Rocks would not deprive the public of open spaces.
 
“Unfortunately the Government is opting for yet another exclusive development project consisting of luxury dwellings and villas, when over a third of Malta's properties are vacant, and when universally accessible open spaces are lacking. The greatest beneficiary of such development is big business”.
 
“Whilst we agree that it is high time that the White Rocks area is regenerated, we appeal to the Government not to approve of development projects which will result in a privatised area which denies public access. Besides, Government should ensure that the development project makes use of sustainable sources of energy. Any form of development on the natural garigue should be refused. Agricultural land and the natural environment should be protected, rather than commodified.” 
 
Press Release 8/8/14
 

Tuesday, 5 August 2014

Qawmien Xellugi


Dan l-artiklu deher fir-rivista Zminijietna Lulju - Settembru 2014

Fost il-pluralità ta’ riżultati li karatterizzaw l-Elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew, ta’ min ninnutaw li fuq in-naħa tax-Xellug, kien hemm żieda ta’ siġġijiet.

Il-blokk Soċjal Demokratiku żied l-appoġġ għall-191 siġġu, u l-Ħodor ġabu 50 siġġu. Iżda relattivament, l-ikbar avvanz kien dak tal-blokk Xellugi, li żied minn 35 għal 52 siġġu. Fil-Greċja, is-Syriza mmexxija min Alexis Tsipras – li mexxa wkoll il-kampanja tal-Partit tax-Xellug Ewropew - sar l-akbar partit b’28 fil-mija tal-voti, u dan il-persentaġġ jista’ jikber jekk ikun hemm front maqgħud ma’ partiti oħrajn tax-Xellug. Anke f’pajjiżi bħal Spanja, il-Portugal u l-Ġermanja, il-partiti tax-Xellug ġabu riżultati pożittivi.
Minkejja li l-voti li ġabu l-forzi tax-Xellug u dawk Progressivi m’humiex biżżejjed biex jiksbu maġġoranza fil-Parlament Ewropew, ir-riżultat xorta żied is-saħħa ta’ dawk li qed isejħu għal Ewropa soċjali.

Dan f’kuntest ta’ politika ta’ awsterità mposta mit-Troika Ewropea li ntensifikat il- prekarjetà, inguwaljanzi u faqar f’bosta pajjiżi Ewropej.

Wieħed jittama li l-forzi Xellugin u Progressivi jaħdmu iktar fil-qrib kontra l-mewġa neo-liberali u anke l-mewġa tal-lemin estrem u l-lemin popolista li kiseb riżultati tajbin f’pajjiżi bħall-Franza u l-Ingilterra.

F’dan ir-rigward, dak li qed jiġri fl-Italja huwa tassew importanti. Il-Partito Democratico ta’ Renzi ġab 40 fil-mija tal-voti u rnexxielu jegħleb b’mod konvinċenti lill-Movimento 5 Stelle u lill-Forza Italia. Fl-istess ħin il-moviment tax-xellug, kompost minn partiti, attivisti u intelletwali differenti li ngħaqdu wara Tsipras - ġab iktar minn erba’ fil-mija u b’hekk ser ikun rappreżentat fil-Parlament Ewropew. Hemm min jgħid li l-Partito Democratico ta’ Renzi jirrapreżenta politika ċentrista u Amerikanizzata, iżda hemm ukoll min qed jgħid li Renzi jista’ u għandu jkun vuċi ewlenija fost il-mexxejja Ewropej li jopponu l-Awsterità mposta minn Merkel u l-alleati tagħha.

Fi ħdan ix-Xellug Taljan – speċjalment fis-Sinistra Ecologia e Liberta’ (SEL) iżda anke fir-Rifondazione Comunista - hemm diskussjoni sħiħa dwar jekk għandux ikun hemm appoġġ għal gvern ċentru-Xellugi ta’ Renzi, liema Gvern hu kompost ukoll minn elementi miċ-ċentru Lemin. Din id-diskussjoni għandha l-antagoniżmi tagħha, tant, li kien hemm qasma fis-SEL bejn dawk minħabba din il-kwistjoni.

Nichi Vendola, il-mexxej tas-SEL qal li l-Partit tiegħu jirrapreżenta “xellug tal-governanza iżda mhux xellug fil-gvern” (“Una sinistra di governo, non è una sinistra nel governo”). Il-partiti, movimenti, attivisti u ntelletwali tax-Xellug għandhom jaspiraw biex ikun hemm governanza xellugija, iżda dan ma jfissirx li jiġu assorbiti fil-partiti soċjal-demokratiċi b’mod li leħinhom jispiċċa fix-xejn. Minkejja li x-xellug huwa kemm ’il darba kkaraterizzat minn qasmiet u settarjaniżmu, jista’ jkun hemm ukoll tenzjoni produttiva fil-kamp xellugi u progressiv li tista’ twassal għal kisbiet kbar u formazzjoni eġemonika. F’dan ir-rigward forsi wieħed jista’ jitgħallem mix-Xellug Latin Amerikan, kif kien jisħaq il-ħassieb Ernesto Laclau, li ħalliena ftit tal-gimgħat ilu.

Fil-kuntest Malti, il-Partit Laburista jidher li qed jibni eġemonija b’elementi kontradittorji - b’taħlita ta’ diskors u politika soċjal-demokratika, soċjalista, liberali, neo-liberali u nazzjonalistiċi.

Fl-istess ħin, l-Alternattiva Demokratika ġabet riżultat ineffettiv fl-elezzjonijiet Ewropej. Għall-kuntrarju ta’ l-aħħar elezzjoni ġenerali, AD reġgħet resqet lejn iċ-ċentru u minflok ma okkupat l-ispazju fuq ix-xellug, ippruvat tidher bħala alternattiva moderata u razzjonali f’nofs il-PL u l-PN.

Għalhekk, f’Malta hemm vojt politiku fuq ix-xellug li jista’ jintela, u b’hekk isaħħaħ il-possibiltajiet’ ta’ nfluwenza xellugija fuq il-governanza.

Jeħtieġ li l-fjamma tax-xellug tibqa ħajja, liema fjamma tista’ twassal għal bidliet kbar f’mumenti ta’ qawmien meta l-masses jiktbu l-istorja.

Subscribe to Zminijietna review: Send €5 cheque addressed to 'Zminijietna' and your details to Zminijietna P.O Box 35 Sliema. SLM1000 or by online banking - bank transfer to BOV 40013290155

Monday, 4 August 2014

Fra Gwann Xerri intervistat fir-rivista ZminijietnaDin ir-rivista deheret f'Zminijietna  Lulju-Settembru 2014

“Il-ħidma tiegħi fil-Brażil waslitni biex nifhem aktar is-soċjetà mill-qrib”, hekk qal Fra Gwann waqt intervista mal-Editur tal-gazzetta Żminijietna.
Fra Gwann huwa mwieled il-Belt u trabba tas-Sliema. Studja ġewwa l-iskola f’tas-Sliema ta’ St Joseph u wara mort il-Liċeo u wara dħalt Dumnikan. Bdejt l-esperjenza tiegħi fil-Brażil fl-1974. Għext l-ewwel 3 snin fiż-żona rurali fejn kien hemm eżodu rurali tal-biża minħabba l-bdil ekonomiku taħt id-dittatura faxxista (ta’ Ġeneral Gayzer)li ma kienetx għada fl-eqqel tagħha. Wara nbagħat nistudja Rio De Janiero fejn hemm bdiet tinbet it-Teoloġija ta’ Liberalizazzjoni. Min hemm beda tqarrib tiegħi lejn ix-xellug permezz stess ta’ dawn il-movimenti fi ħdan il-knisja u l-movimenti soċjali. Il-partit xellugi kien għadu projbit, imma kien hemm il-ħolqien ta’ movimenti xellugin fosthom l-hekk imsejjaħ moviment mingħajr art li kien qiegħed f’taqbida kontinwa mal-Gvern biex itejjbu l-qagħda tagħhom. Tista’ tgħid li jien minn hemm bdejt. Il-knisja kellha ħidma pastorali li bdiet b’dik li ngħidulha aħna tal-karita, li nibtet minn l-Isqof Camara li kien sejħilha il-kruċjata ta’ San Bastjan, fejn il-Papa tlieta u għoxrin b’mod ironiku qallu li “tidher li ma għandekx esperjenza fil-middle east għax kieku il-kelma kruċjata ma tużahiex”.

Fra Gawnn kompla jgħid li din imbagħad għaddiet minn aspett ta’ assistenza u karità għal aspett ta’ organizazzjoni u rinvindikazzjoni mill-Istat. Għalhekk ngħaddu minn kunċett bħala il-fqir minn kunċett ta’ ħniena u tal-għajnuna għal fqir bħala suġġett għall-ħelsien tiegħu ma’ l-oħrajn billi jorganizza ruħu; jesiġi li jsir ċittadin u jesiġi li jkollu drittijiet tiegħu mill-Istat. Sa hawn hemm ma għandna l-ebda kunċett ta’ revoluzzjoni. S’intendi l-awtoritajiet kellhom l-ideja ta’ soċjetà ta’ klassi, ta’ esplojtazzjoni. In-nies din kienu għadhom ma fehmuwiex u għalhekk kien hemm ħafna xogħol biex teduka n-nies. Essaġġ kienu l-mexxejja tal-komunità li dawruni favur il-kawża tal-fqir għax jien kont biss nqaddes bħal kull qassis ieħor fid-dinja, fosthom il-mexxej tal-foqra Akinando Bizerra magħruf bħala l-Bola (ballun) li llum mejjet bejn 1974-1978.  Hu kien għallimni ħafna dwar in-nies foqra fil-Brażil. Imbagħad wara mort naħdem ġewwa l-belt kapitali San Paolo. Hemmhekk flimkien ma’ oħrajn bdejna ngħinu lill-moviment tal-“Bdiewa Bla Art”, imma ma konniex nagħmlu parti minnu bħala qassisin. Imbagħad dħalt fil-kwistjonijiet ta’ drittijiet umani fi djoċesi li kienet ħafna mportanti fejn kellek nies jisparixxu “desparicitus” . San Paolo kienet iċ-ċentru ta’ dawk in-nies li kienu jisparixxu fl-Arġentina u l-Urugwaj bis-saħħa ta’ Kardinal. Dħalna naħdmu wkoll fil-Brażil stess fil-ħidma ta’ anti-apartheid fl-Afrika t’isfel. Illum qed nkompli l-ħidma tiegħi pastorali fil-Brażil.

L-Awtoritajiet tal-Knisja x’kienet l-attitudni tagħhom fi żmien id-Dittatura?

Dak iż-żmien kien perjodu ta’ taqlib fil-pajjiż, imma jien ma kelliex tensjoni mill-awtoritajiet tal-knisja, anzi nista ngħid li kien ta’ appoġġ. Kien hemm isqfijiet li kellhom sehem importanti fis-soċjetà bis-saħħa ta’ ħidmiet pastorali bl-appoġġ dirett ta’ konferenzi pastorali. Fi snin 90 kienet tpoġġiet bomba ma wieħed mill-mexxejja tal-komunità gays u fejn jien ġejt mitlub mill-awtoritajiet tal-knisja stess biex immur nuri solidarjetà ma din il-persuna. Iktar riċenti, qabel il-ħatra ta’ Papa Franġisku kelli kwistjonijiet ma’ l-awtoritajiet tal-knisja peress li għandi storja li nħaddan it-Teoloġija tal-Liberalizazzjoni u għalhekk ġejt imċaħħad minn ċertu pożizzjonijiet fi ħdan il-knisja. Illum din żgur li nbidlet bil-ħatra ta’ dan il-Papa.

Jassoċċjaw ħafna fl-Amerika Latina it-Teloġija tal-Liberalizazzjoni mal-Moviment Komunista, huwa ġustifikat dan?  

Ma tistax  tassoċċjah hekk qisek għandek xi “kawża u effett”. Wieħed jistaqsi imma hemm relazzjoni jew le? Jien ngħid li mhux ġustifikat li jgħinad hekk, la fuq naħa u lanqas l-oħra. Li ġara filfatt fi ħdan il-knisja huwa li qabel il-ħatra ta’ Papa Ġanni tlieta u għoxrin id-dinja nqagħlet mill-ideja ta’ destin; li l-faqar mhux destin li Alla għamlu imma għażla tal-ekonomija, iġifieri maħluq mill-bniedem. Iġifieri li tippriedka l-paċenzja ma baqax ġustifikat la m’għamiliex Alla. La m’għamiliex Alla, allura l-paċenzja ma ssegwix aktar. Tajjeb li ngħidu li l-aqwa ħassieba ta’ Teoloġija tal-Liberalizazzjoni studjaw hawn fil-pajjiżi tal-punent. It-teoloġija tar-revoluzzjoni twieldet hawn u mhux fl-Amerika Latina. Beda jinbet moviment kbir fi ħdan il-knisja sabiex jiġi eredikat il-faqar. Imma bdew jindunaw li żvilupp waħda mhux biżżejjed, imma jrid jkun hemm bdil radikali fis-sistema ekonomika. Il-faqar huwa xi ħaġa radikali, allura jeħtieġ tibdil radikali. Allura meta tibda tistudja dan minn se jgħinek biex tifimha din il-filosofija ta’ Aristotle, Plato? Għalhekk minn hemm bdiet tiġi studjata ix-xjenza soċjali biex tifhem aktar il-faqar, u allura kif tista ma tistudjax il-Marx, jekk trid tifhem il-kapital!!

Fra Gwann fisser li mhux għax studjajt il-Marx bdejt inħaddan it-Teoloġija tal-Liberalizazzjoni, imma għax ma qbajtx nemmen f’ħaġa u kelli bżonn biċċa għodda differenti. Dak li ġara mill-aspett teoriku. La m’għadniex nemmnu fil-paċenzja, allura jekk taqra’ l-vanġelu se ttih dimensjoni differenti. Ma tistax tibqa’ tgħid l-istess ħaġa lin-nies eż il-ħelsien tal-poplu Lhudi; il-fejqan ta’ Ġesu; li Ġesu jgħid in-nies imxu, dawk jieħdu dawl ieħor.

Ħafna iktar importanti hu li fi żmien id-dittatura bdiet issir ħafna persekuzzjoni u xi nies ġew ittorturati u ntbgħatu l-ħabs. Minn kienu dawn in-nies? Il-Gvern kien jgħid li dawn kollha komunisti u xellugin. Meta fi-realtà dawn kienu attivisti mill-partit komunista, oħrajn xellugin u minn ħdan il-knisja, imma dawn intefgħu kollha fl-istess ħabs. Ġew ittorturati bl-istess mod u għall-istess raġuni ta’ bidla favur il-fqir. Fra Gwann qal li issa għidli inti li tkun fl-istess ħabs, ġejt ittorturat bl-istess mod u stuprat jekk mara bl-istess mod, allura dawn bdew jgħidu; imma d-differenza bejnietna x’inhi meta aħna nemmnu fl-istess affarijiet. L-istess meta  qalu l-Papa Franġisk li kien iżgħar fl-età li hu komunist, hu qallhom li “komunist qatt ma kont, imma ħbieb komunisti għandi ħafna”. L-istess loġika qed tiġi applikata jekk int tieħu pożizzjoni kontra l-gwerra fil-Libja u fl-Ukraina, jgħidulek li int tappoġġja l-Gaddafi jew f’dal każ riċenti lill-Putin.

S’intendi, kompla jelabora Fra Gwann li l-Gvern fil-Brażil għamel kampanji kbar biex lil dawn jagħmilhom bħala dimonji, inkella kif se jirreżistihom, barra l-qtil brutali, kien hemm il-qtil li aħna ngħidulu tal-karattru. Kif qal l-ħassieb Amerikan Chomsky “id-demonizzazzjoni hija l-ikbar għadu”.          

Huwa ġust li jingħad li Papa Gwanni Pawlu tieni ma għinx f’dak li kien għaddej fil-Brażil?

Daż żgur li ma għinx, huwa argumnent ġust ħafna. Gwanni Pawlu 2 kien anti-komunist.  L-esperjenza tiegħu kienet fil-Polonja, kontra l-komuniżmu fil-Polonja, forsi kellu raġun u mbagħad taqa’ fl-ereżija ta’ l-għadu tal-għadu tiegħi huwa l-ħabib tiegħi. Din il-loġika żgur li mhiex dejjem treġi. Iżgur li hekk għamel, huwa fatt. Ara Papa Ganni tlieta u għoxrin kien bil-maqlub ma kienx jibża mill-komunisti. Minħabba li hu kellu esperjenza qabel ma laħaq Papa ta’ ħidma ma’ Isqof fl-Italja li kien meqjuż bħala xellugi għax kien jaħdem favur il-ħaddiema. Allura dan meta tneħħa minn Isqof u ġie mibgħut il-Bulgarija dana għamel ħafna ħbieb Komunisti li kellhom familja fejn anke bis-saħħa ta’ hekk iltaqa’ ma Krushchev. Hu ma kienx jibża mil-Komunisti, imma ma jfissirx li kien iħaddan l-istess ideoloġija.

X’bidliet rajt fil-Brażil minn meta kont hemm int u llum, f’perjodu fejn anke ġie elett il-partit xellugi ta’ Lula u li llum għadu jiggverna taħt il-Presidenza ta’ Dilma. Essaġġ l-ħolma ta’ Paolo Freire ta’ emanċipazzjoni tal-poplu seħħet?

Fi żmien id-dittatura nibtu ħafna movimenti fosthom ‘bdiewa bla art’, ta’ ‘dawk bla dar’, femministi, dawk li jiġbru l-karti, dawk  indiġeni u dawk li jgħixu maġenb dams. Nibtu ħafna movimenti li kienu dawn li ġabu il-bidliet flimkien ma’ dawk tal-ħaddiema li reġaw organizzaw ruħhom fi trejdjunjins (li kienu projbiti taħt id-dittatura) u l-moviment tal-istudenti (li kienu mħotta mil-gvern dittatorjali). Id-dittatura damet aktar minn għoxrin sena. Dawn ġabu il-bidliet għad-demokrazija fi 60s bl-għajta ta’ riformi strutturali ta’ saħħa b’xejn; edukazzjoni universali; riformi agrarji, li għadhom l-għajta ta’ toroq sa llum ta’ saħħa u edukazzjoni diċenti għall-kullħadd u li l-art tkun maqsuma aħjar mhux f’idejn ftit agro-business.

Fra Gwann saqsa, x’ġara imma?  Dana żgur li ma kienx avviniment tal-Brażil waħdu imma ġrat f’ħafna pajjiżi oħra fl-Amerika Latina. Illum meta ngħidu gvernijiet tax-xellug; gvernijiet aktar popolari, gvernijiet li għandhom ftit kuxjenza lejn il-fqir, filfatt huma kollha kapitalisti bl-eċċezzjoni tal-Gvern ta’ Chavez u l-Ekwador ta’ Correa. Mujica ta’ Urugwaj huwa hu Soċjalista u martu li hi senatura, imma l-Gvern essaġġ m’huwiex. Mexa fl-istess triq ta’ Franġisku ta’ Assisi. Hu jgħix ta’ soċjalist, bdiha hu billi naqqas il-paga iegħu u tagħha lill-foqra, ma jgħix fil-palazz u jgħix ħajja sempliċi.

Tajjeb ngħidu li l-movimenti armati fi snin 60 inħlew, intfilhom il-gass, li jfisser li din it-triq ma twassal imkien, filwaqt li l-ħajt ta’ Berlin waqa’ għax tmermer minn ġewwa. Allura hawn dawn il-movimenti sabu ruħhom f’dinja unipolari fejn rebaħ il-kapitaliżmu minn naħa għal oħra. Dawn il-movimenti ma kellhomx aktar ma minn jinnegozzjaw, anke fuq livell ta’ pajjiż jekk kellhom jieħdu l-poter. Dana ma jistax isir jekk għandek sistema waħda ekonomika.

Il-gvernijiet xellugin li telgħu llum qed jaħdmu f’sistema kapitalista li għandha l-ambigwità tagħha fejn dawn żammew is-sistema kapitalista, ħadnu teorija ta’ żvilupp li hi fuq linja kapitalista, imma peress li għandhom ħafna aktar ruħ soċjali, allura għamlu ħafna riformi soċjali. Fil-Brażil saru riformi soċjali kbar bħall-introduzzjoni tal- ‘borsa’ (sistema ta’ minimum wage) għal min hu bla xogħol; sabiex tfal imorru l-iskola minflok jaħdmu; anke biex tmur l-universita u tixtri l-kotba. Imbagħad daħlu l-kwotas sabiex aktar nies miż-żona l-fqira, indiġena, suwed u nisa jidħu fl-universita statali. (li jfisser li jrid jkun hemm rappreżentanza ta’ kull minoranza fl-universita). Dawn taħt il-gvern ta’ Lula splodew, għamilhom politika ċentrali. Naqqas it-taxxi fuq white goods, if-faċilita is-self mill-banek, imma dana kollu għamlu bla ma miss is-sinjur. Daħħal il-pensjoni. Ħafna nies tista’ tgħid li nqalgħu mill-faqar. L-ekonomija tal-irħula tjiebet u għalhekk jitla’. Filfatt jakkużawh li dawn ir-riformi huma popolisti.

X’inhuma nuqqasijiet llum u għala qed isiru l-irvellijiet fil-Brażil wara l-għajta ta’ transport pubbliku b’xejn?

Il-Partit fil-gvern xellugi kellu fil-manifest oriġinali tiegħu li transport pubbliku jkun b’xejn, bi teorija tkun li din ekonomikament u kapitalistikament hija vijabbli u tajba għax; in-nies ittihom il-ħelsien; iċċaqlaq l-ekonomija; tnaqqas it-tniġġiż u l-ħela taż-żejt li hu għoli immens; ekoloġikament aħjar; tirrispetta d-dritt kostituzzjonali li nies għandhom id-dritt li jmorru u jiġu għax jekk it-trasport ikun għoli dan ma jistax iseħħ. Fra Gwann kompla jgħid li l-ewwel gvern lokali xellugi ġewwa San Paolo ippruvat iddaħħalha imma ma kelliex maġġoranza fil-parlament lokali u kien hemm wkoll ‘lobby’ b’saħħtu tas-sidien ta’ transport li ma riedux it-telf. Dawn kienu jipprotestaw kull sena u issa li l-Ewropa ndunaw. Hemm xi bliet fil-Brażil li transport huwa b’xejn.

It-tgergir li hemm huwa wkoll minħabba l-korruzzjoni, korruzzjoni li tinsab kull naħa ta’ l-ispetru politiku għax hemm stati immexxijin minn gvernaturi lokali minn kull naħa. Wieħed jistaqsi għala ma tistax togħla l-paga minima u mbagħad hemm din il-korruzzjoni kollha. Hemm wkoll il-problema li fil-koalizzjoni fil-gvern hemm ħafna partiti li kollha jridu pożizzjoni ta’ ministeru u karigi li twassal għal aktar korruzzjoni. Għad hemm l-użu ħażin tas-saħħa, li tajjeb ngħidu li dan il-gvern tejjieba ħafna. Għalhekk, kompla jgħid Fra Ġwann li l-President Dilma jaf terġa tiġi eletta. Ġabu tobba fil-pajjiż kollu bil-maġġoranza tagħhom jkunu Kubani, u oħrajn mill-pajjiżi tal-Ewropa li huma mifnija bil-qgħad fosthom Spanja u Portugall. Immaġina inti meta persuna qatt ma rat tabib u issa għanda. Għad hemm il-problema ta’ nuqqas ta’ housing. Dan il-gvern għamel wkoll inqas tqassim ta’ l-art minn dak taħt Lula. Fuq din iktar jidher li l-Gvern ta’ Dilma favur aktar l-agro business. Waqt li l-President Lula (li mexxa il-gvern għal 10 snin) li ġej mis-settur sindakali kien aktar moħħu biex jinnegozzja, Dilma li hi aktar teorika, m’għandiex daqshekk kuntatt mal-moviment soċjali; ma titkellimx; mhiex simpatika; mhiex kapaċi tinnegozzja sew u għalhekk dan in-nuqqas tefgħaha lura. 

Fra Gwann semma wkoll il-problemi marbuta mat-tazza tad-dinja fejn qal li mhux kulħadd fil-partit fil-gvern kien favur tagħha. Lula kien favur bl-għajta ta’ “Ħobb il-futbol”, imma tajjeb ngħidu li mhux hu kien il-persuna li ffirma l-kuntratt. It-tazza ta’ dinja ġabet magħha serq kbir mill-kuntratturi fil-bini tal-grawnds li anke uħud ma lestewx fil-ħin; il-problema ta’ skjavitu ta’ ħaddiema biex inbnew il-grawnds li dawn ġabu rewwixti kbar fil-pajjiż u li ħadd mill-midja ma tkellem fuqhom; il-gvern għandu kriżi finanzjarja li waslet biex numru ta’ nvestimenti soċjali ma twettqux; l-arroganza tal-FIFA  fejn liġijiet ta’ protezzjoni soċjali biex in-nies jmorru l-grawnd (sussidju) tneħħew kompletament u daħħal l-konsum ta’ alkoħol fl-istadji meta dan mhux permessibli taħt il-liġi Brażiljana u din in-nies urtathom. Il-protesti ħafna minnhom saru kontra l-FIFA għax il-FIFA ukoll mimlija korruzzjoni.

Il-ħassieb xellugi u teologu Brażiljan Paolo Freire kien qal li “l-edukazzjoni għandha tħalli l-oppressat jerġa jakkwista s-sens ta’ umanità, li din iġġagħalu itejjeb il-kundizzjonijiet tiegħu, imma biex iseħħ dan l-individwu oppressat għandu jilgħab rwol ċentrali biex titwettaq din il-liberalizazzjoni”. Fil-kuntest ta’ llum meta l-gvern hu suppost xellugi għadu jagħmel sens dan il-kliem?

Daż-żgur li iva! L-inklużjoni fil-pajjiż saret permezz tal-konsum u l-konsum fih innifsu hu aljenazzjoni. Il-persuna għandha bżonn issir ċittadina mhux konsumista. Allura l-militanza, l-utopija fil-pajjiż marru l-baħar. Illum dawn spiċċaw. Il-partiti ta’ ċentru xellug qatlu l-militanza. In-nies li nqalaw mil-faqar wkoll m’għadhomx militanti. Nies li qed jgħixu f’riskju ta’ faqar minħabba djun wkoll tbiegħdu mill-militanza.

Il-konsum, ibbażat fuq il-marka żgur li qed jiġġenera l-vjolenza fost in-nies, fejn nies miż-żoni l-foqra qed iwettqu l-vjolenza fuq nies oħra u anke qtil biex jiksbu dak il-prodott tal-marka, fosthom żraben etċ, meta int suppost li għandek bżonn huwa żarbun. Imma dawn il-problemi huma prodott tal-kapitaliżmu selvaġġ. 

Ħafna pajjiżi fl-Amerika Latina jidher li aborixxew il-politika neoliberali, x’taħseb fuq din? u taħseb li dan il-fatt se jwassal għall-ħolqien ta’ ekonomija oħra li hi soċjalment u ekoloġikament aktar ġusta, meta għandek il-moviment żapatista li qed jaħdem favur id-drittijiet tal-poplu indiġenu, il-politika tal-ġustizzja soċjali Bolivarjana tal-Ex President llum mejjet Hugo Chavez, il-politika ta’ Morales li hi bbażata fuq manifest li jipproteġi d-dinja mill-kapitaliżmu selvaġġ bl-isem ta’ “Mother Earth” u Kuba li għadha mixja fi triq tar-revoluzzjoni għal soċjetà ġusta?

Jien naħseb li dawn lkoll għandhom xewqa li jkollhom sistema alternattiva. Żgur li kien hemm ċaqliq importanti għal din is-sistema ekonomika bis-saħħa ta’ ċertu mexxejja fosthom Chavez li ġab bidliet strutturali kbar; fejn inħoloq bank għall-Amerika latina, stazzjon televiżiv (Telesur). Pero ma naħsibx li jaraw kundizzjoni li joħolqu sistema ekonomika alternattiva, toħloq xi ftit ta’ l-ispazji, mhumiex tant daqshekk dipendenti fuq il-Fond Monetarju u l-Bank Dinji, daqs kemm kienu. Grazzi għall-għaqda bejn il-pajjiżi tal-Amerika Latina din wasslet biex l-indħil ta’ l-Istati Uniti fl-Amerika Latina naqas. Illum l-Istati Uniti tindaħal aktar f’reġjuni oħra tad-dinja. Li hu żgur xorta is-sistema ta’ l-Amerika Latina hi bbażata fuq ‘economic growth’ , bl-eċċezzjoni ta’ Morales u l-moviment żapatista li hi aktar ekoloġika.

Fra Gwann kompla isawwar id-diskors tiegħu bil-kliem li l-kunċett ta’ development fid-dinja huwa bażwi, u kif qal Marx “żvilupp għal min?”. Kullħadd jgħid li l-ekonomija sejra l-quddiem, imma wieħed jistaqsi għal min?. Ħafna sinjuri f’pajjiżi li intlaqtu mill-kriżi ekonomika saru aktar sinjuri filwaqt li nies komuni tbaxxilhom il-livell tal-għajxien u ħafna oħrajn ftaqru, eż Greċja, Spanja, l-Inghilterra. Marx huwa ġust meta jgħid li din hi soċjetà ta’ klassi. Żgur li se nħallsu prezz għoli l-quddiem għall-problema ekoloġika.

Fra Gwann li llum qed jagħmel xogħol fil-provinja temm l-intervista billi qal li nistgħu niġġieldu n-neoliberaliżmu f’sistema kapitalista u anke f’sistema mhux kapitalista. Hugo Chavez kien jgħid li l-problema tal-klima ma tissolviex għax ma hux bank, ara kieku kien bank kienu isolvuha mill-ewwel.

Subscribe to Zminijietna review: Send €5 cheque addressed to 'Zminijietna' and your details to Zminijietna P.O Box 35 Sliema. SLM1000 or by online banking - bank transfer to BOV 40013290155

Saturday, 2 August 2014

This Genocide has to Stop - Palestine Solidarity Network (Malta)

The Palestine Solidarity Network – Malta* is today holding two activities in solidarity with the people of Gaza - a Stop the Genocide symbolic action at City Gate, Valletta and a Candle-light Vigil for Gaza in front of the US embassy in Ta’ Qali. The attack on Gaza has already killed more than 1,400 Palestinians. It is also clear that several war crimes have been committed. For instance, Israel shelled two UN schools, three hospitals and bombed a market during a humanitarian pause.
The Palestine Solidarity Network believes that the attack on Gaza is part of the Zionist philosophy which seeks to create a state of Israel with ‘maximum land and minimum Arabs’ in Palestine. More than half of the Gazan population is composed of refugees who fled Zionist militias terrorizing Palestinian villages in 1948.  From 1967 onwards Gaza has been subjected to a brutal military occupation. In 1994 Israel started severely limiting the flow of goods and people into this small strip of land, initiating a process of ghettoization. In 2007 it started a full-blown siege on Gaza. 1.8 million people, in a space the size of Malta, have to live in an open-air prison with little employment and frequent fuel, medical, food and water shortages. Most of the basic supplies have to pass through underground tunnels, regularly destroyed by Israel and Egypt.
Bombing and invading an open-air prison that has been besieged for the past eight years is nothing short of genocide. In these past eight years, apart from weekly military attacks, Gaza suffered three large-scale military aggressions, in 2008/9, 2012 and 2014. We appeal to all people and institutions around the world to condemn this genocide and take concrete actions to stop it.
Moreover, this is a gradual genocide being committed with full US support. Apart from constant political and economic support, the US gives around 3.5 billion dollars in annual military aid to Israel. The US should immediately stop this aid and all other support given to a state which is constantly committing acts of terror on the Palestinian population.
The Palestine Solidarity Network – Malta believes that a boycott of, and sanctions against, Israel are absolutely necessary. As most of the world boycotted and sanctioned countries like Apartheid South Africa or Nazi Germany, the same should be done to the apartheid state of Israel committing acts of genocide on the Palestinians population.
The Palestine Solidarity Network - Malta welcomes the Foreign Minister’s statement that Malta will not be supporting Israel’s bid for a seat in the UN Security Council. However, we also note that the Maltese Government has not yet clearly condemned the aggression by the Israeli state. Calling on ‘both parties to exercise restraint’ is nonsensical, since here we have a fully-armed Israeli state unleashing its military force on a people that have been dispossessed by this same state, living under siege for the past eight years
*The Palestine Solidarity Network – Malta is a group of organisations and individuals active against the systematic oppression and dispossession of the Palestinian population. The organisations within the network include: Moviment Graffitti, Third World Group, Koperattiva Kummerc Gust, Integra Foundation, Zminijietna – Voice of the Left, Arab Maltese Community, Partit Komunista Malti, Arabic Culture Information Society and Garden of Knowledge.
PRESS RELEASE 2/8/14