Friday, 12 September 2014

Sejha ghall-artikli - Zminijietna

Ir-rivista Żminijietna qed tilqa' artikli għall-ħarġa li jmiss (Ottubru - Diċembru 2014), bil-Malti jew bl-Ingliz. L-artikli għandhom ikunu kemm jista' jkun konċiżi (l-iktar 700 kelma), analitiċi u jistgħu jittrattaw temi varji fl-oqsma politiċi, ekonomiċi, soċjali, kulturali, edukattivi, ambjentali ecc..

L-artikli għandhom jintbagħtu lill-Editur Richard Mifsud fuq l-email zminijietna@yahoo.com sa mhux iktar tard mit-23 ta' Settembru 2014
 
Contact person: David Pisani (7953 6914)

P.S Tista tabbona fil-gazzetta Zminijietna ghal sena billi tibghat 5euro cekk lis-Segretarju Zminijietna, P.O Box 35 Sliema. SLM1000 jew Bov Acc 40013290155


No comments:

Post a Comment